Інститут Української мови на запит щодо утворення нормативного прикметника від топоніма Глеваха відповідає так:

Згідно з чинним правописом української мови правильною формою буде глеваський. Творення відтопонімних прикметників відбувається на основі такої моделі: основа слова (значуща частина без закінчення) + суфікс –ськ–.

Зауважимо: у разі приєднання зазначеного форманта до основи топоніма, що закінчується на –х–, суфікс –ськ– залишається незмінним, а основа не ускладнюється додатковими формантами. Пор., наприклад, подібні, з погляду формальної структури, назви: Волноваха (Донецька область) – похідний прикметник волноваський, Комишуваха (Запорізька область) – комишуваський.

До речі, саме такі утворення пропонує і «Словник географічних назв України (топоніми та відтопонімні утворення)» (К., 2001. – С. 84, 96, 204) В.О. Горпинича. Від гіпотетичного Глевахівка утворився б похідний прикметник глевахівський.

Довідку підготував кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник С.О. вербич

А ось експрес-урок української мови про назви населених пунктів з помилками: Глеваха.

Олександр Авраменко – доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ “КПІ”.

Отож: Глеваха — глеваський; глевашець, глевашка, глевашці.

Loading